Modemy MK9XC

OPIS URZĄDZENIAZASTOSOWANIESPECYFIKACJADOWNLOAD
INFORMACJE OGÓLNE
MK-9xc3G jest niezawodnym modemem 2G/3G przeznaczonym do bezprzewodowej transmisji danych w środowiskach przemysłowych, m.in. w sieciach M2M (Machine to Machine).
Pakietowa wymiana danych z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej operatorów sieci komórkowej pozwala na komunikację na bardzo duże odległości przy minimalizacji kosztów.
Dodatkowy port RS-485 umożliwia podłączenie kolejnych liczników (do 31 zgodnie ze standardem) i jednoczesną, równoległą transmisję danych w trakcie jednej sesji odczytowej.
Modem zawiera wbudowany stos TCP/IP, co umożliwia transparentną wymianę danych z urządzeniami podłączonymi do interfejsów szeregowych. Posiada także mechanizmy dbające, aby połączenia realizowane były w sposób nieprzerwany i pewny – gwarantuje to jego maksymalną dyspozycyjność.
CECHY I FUNKCJE
• Przemysłowa konstrukcja urządzenia
• Przystosowanie do pracy ciągłej
• Zwarta i wytrzymała obudowa niewielkich rozmiarów, wykonana w formie modułu do zabudowy w licznikach EMH typu LZQJ-XC
• Diody LED sygnalizujące stan pracy modemu oraz siłę sygnału
• Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem
• Zdalna lub lokalna konfiguracja urządzenia oraz aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware)
• Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem
• Pamięć numeru PIN
• Zegar czasu rzeczywistego (RTC), podtrzymywany baterią lub kondensatorem
• Zintegrowany Watch-Dog zapewniający kontrolę pracy
• Wbudowany stos TCP/IP
• Diagnostyka sieci GSM (2G/3G)
• Log zdarzeń
• Konfigurowalny autoreset programowy lub sprzętowy
• Zdalny restart modemu z wykorzystaniem usługi CLIP
• Synchronizacja czasu w licznikach (przy wykorzystaniu protokołu IEC)
• Automatyczne ustawianie formatu przesyłu danych zależnie od protokołu odczytowego
• Monitorowanie napięć fazowych podłączonego licznika (przy wykorzystaniu protokołu IEC)
• Pasywna akwizycja danych pomiarowych z wybranych liczników
• Wysyłanie wiadomości SMS w wyniku zmiany stanu na wejściu dwustanowym
Modemy MK-9xc to urządzenia do bezprzewodowej komunikacji przemysłowej (m.in. M2M) na duże odległości z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej 2G/3G. Działają niezawodnie zarówno w publicznych, jak i prywatnych sieciach APN.
Cechą charakterystyczną, wyróżniająca ten model jest obudowa w formie modułu przystosowanego do zabudowy we wnęce liczników typu LZQJ-XC produkcji EMH metering. Przekłada się to na łatwość montażu i znacznie skraca czas wdrożenia, a możliwość zdalnej konfiguracji dodatkowo usprawnia zarządzanie.
Kompaktowa budowa, wytrzymała konstrukcja oraz możliwość pracy w ujemnej temperaturze pozwalają na ciągłą pracę w warunkach przemysłowych. Mnogość zalet modemów MK-9xc sprawia, że są one powszechnie stosowane w bezprzewodowych systemach telemetrii (m.in. do zdalnego odczytu wskazań liczników).
Dodatkowy port RS-485 umożliwia włączenie do systemu odczytowego większej liczby urządzeń (do 31 wg standardu). Modem może pracować, jako transparentny element nadrzędnego systemu odczytowego, w trybie tzw. pasywnej akwizycji, samodzielnie dokonując odczytu i eksportu danych z mierników, a także w trybie zdarzeniowym wysyłając wiadomości SMS w reakcji na zmianę stanu na wejściach dwustanowych.
Element nadrzędnego systemu odczytowego
Modem po podaniu napięcia zasilania automatycznie loguje się w sieci APN i oczekuje na zapytania wysyłane przez system nadrzędny. Komunikacja z modemem odbywa się na adresie IP karty SIM zainstalowanej w urządzeniu. Zapytania z systemu nadrzędnego przesyłane są portem szeregowym do urządzenia podłączonego do modemu.
Pasywna akwizycja
Zgodnie z ustalonym harmonogramem, modem cyklicznie dokonuje automatycznego odczytu wybranych urządzeń. Odczytane dane eksportowane są na wskazany serwer FTP lub wysyłane pocztą e-mail.
Powiadomienia SMS
Każdorazowa zmiana stanu na wejściu dwustanowym powoduje wysłanie powiadomienia w formie wiadomości SMS. Umożliwia to kontrolowanie np. stanu otwarcia drzwi lub dowolnego czujnika posiadającego interfejs dwustanowy.
SIEĆ KOMÓRKOWA 
Technologie i pasma GSM/GPRS/EDGE: Dual band GSM 900/1800MHz
UMTS/HSPA+: Dual band UMTS 900/2100MHz
Prędkość HSPADL 7.2Mbps, UL 5.7Mbps HSDPA Cat.8 / HSUPA Cat.6
GSM/GPRS/EGPRSGPRS:
- Multislot Class 12
- Full PBCCH support
- Mobile Station Class B
- Coding Scheme 1– 4
EGPRS: - Multislot Class 12
- EDGE E2 power class for 8 PSK
- Downlink coding schemes – CS 1-4, MCS 1-9
- Uplink coding schemes – CS 1-4, MCS 1-9
- PBCCH support - Mobile Station Class B
CSD:
- V.110
- 9,6kbps
- USSD
Klasa PCLClass 4 (+33dBm ±2dB) - EGSM900
Class 1 (+30dBm ±2dB) - GSM1800
Class E2 (+27dBm ± 3dB) - GSM 900 8-PSK
Class E2 (+26dBm +3 /-4dB) - GSM 1800 8-PSK
Class 3 (+24dBm +1/-3dB) - UMTS 2100, WCDMA FDD BdI
Class 3 (+24dBm +1/-3dB) - UMTS 900, WCDMA FDD BdVIII
Karta SIMmini SIM/USIM 1,8/3V
Złącze antenoweFME
INTERFEJS SZEREGOWY 
Porty12-pinowe złącze interfejsu wewnętrznego (podłączenie tylko do licznika LZQJ-XC)
Gniazdo typu RJ-12 interfejsu RS-485 (Data+, Data-) umożliwiające podłączenie kolejnych liczników (do 31 szt. zgodnie ze standardem)
Prędkość transmisji300 bit/s ÷ 38,4 kbit/s
Parametry transmisjiBity danych: 7, 8
Parzystość: None, Even, Odd
Bity stopu: 1, 2
Tryb pracy TCP server
WEJŚCIA / WYJŚCIA 
Wejścia dwustanowe2 wejścia dwustanowe
Port konfiguracyjnyminiUSB 2.0
SYGNALIZACJA 
Stan pracy 4 diody LED:
- Sygnalizacja obecności zasilania
- Status rejestracji w sieci komórkowej
- Stan połączenia
- Transfer danych RS-485 / INT
Siła sygnału3 diody LED
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
Wymiary 45 x 105 x 27 mm (szer. x wys. x dł.)
Waga Około 85 g
Materiał obudowy ABS
Stopień ochrony
MontażModuł do zabudowy w liczniku EMH LZQJ-XC
Warunki pracyTemperatura: -30°C do +60°C
Atmosfera wolna od wody, pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych i chemicznie czynnych
ZGODNOŚĆ 
R&TTEZgodność z dyrektywą 1999/5/WE
Art. 3.1a - Zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika
Art. 3.1b - Kompatybilność elektromagnetyczna
Art. 3.2 - Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości
[table “” not found /]