Rezystory dociążające

OPIS URZĄDZENIA

Rezystory dociążające wtóne obwody napięciowe przekładników znajdują zastosowanie w układach pomiarowo-rozliczeniowych, gdzie instalowane są nowoczesne wielofunkcyjne elektroniczne liczniki energii elektrycznej. Liczniki takie w zależności od typu i producenta pobierają ok 1 – 3 VA i aby uzwojenia wtórne przekładników napięciowych zachowały swoją klasę zgodnie z normami PN-IEC-185+A1 i PN-IEC-186+A1 obciążenie ich nie może być większe niż moc znamionowa i nie mniejsze niż:

* 25% mocy znamionowej dla przekładników klasy 0.2 ; 0.5 i 1.

* 50% mocy znamionowej dla przekładników klasy 3.

Obwody pomiarowe wymagające dociążenia wyposaża się w rezystory dociąążające o dobranej rezystancji i mocy. Zestawy trzech rezystorów dociążających produkowane s. dla obwodów napięciowych o napięciu znamionowym 3 x 100/57,8V Rezystory drutowe RD-50 zamontowane są w metalowej lakierowanej obudowie. Obudowa posiada otwory wentylacyjne umożliwiające odprowadzenie ciepła, oraz zacisk uziemiający. Cały zestaw wyposażony jest w listwę zaciskową zbudowaną ze złączy śrubowych ZUG-G4, służącą do podłączenia zestawu do obwodów pomiarowych. Zgodnie z wymaganiami Zakładów Energetycznych rezystory wraz z listwą zaciskową są przystosowane do plombowania.
Wymiary: 270 x 200 x 160 mm