Zegary synchronizujące

OPIS URZĄDZENIAPOBIERZ
Zegar MK-6 jest mikroprocesorowym programowalnym urządzeniem umożliwiającym synchronizację czasu w przemysłowych urządzeniach pomiarowych, komputerach i innych urządzeniach elektronicznych wymagających precyzyjnego czasu.
Zegar produkowany jest w dwóch wersjach:
- Wersja DCF77 - współpracuje z atomowym wzorcem czasu przekazywanym przez system DCF77
- Wersja GPS - współpracuje z wzorcem czasu przekazywanym przez satelitarny system GPS
W obu przypadkach do zegara dołączona jest odpowiednia antena z uchwytem mocującym.
Warunkiem prawidłowej pracy zegara GPS jest podłączenie zewnętrznej anteny GPS i umieszczenie jej w miejscu, w którym antena „widzi niebo”.
O dostępności sygnału z wzorca czasu świadczy migająca dioda, znajdująca się w lewym dolnym rogu zegara.
Po prawidłowym podłączeniu zegara, w ciągu kilku minut zostaje zdekodowany czas, który pojawia się na wyświetlaczu i na podstawie którego odbywa się dalsza synchronizacja innych urządzeń.
Urządzenie posiada 3 wyjścia do synchronizacji:
- wyjście prądowe,
- wyjście transoptorowe (OC),
- wyjście przekaźnikowe (zwierno-rozwierne)
PROGRAMOWANIE
Programowanie odbywa się za pomocą dowolnej aplikacji terminalowej (np. HyperTerminal będący składnikiem systemu Windows XP) Komunikacja z zegarem odbywa sie z prędkością 9600bps, 8 bitów danych, 1 bit stopu, bez kontroli parzystości poprzez interfejs RS-232.
BUDOWA I PARAMETRYgps_schemat1
Zegar zmontowany jest w plastykowej modułowej obudowie o szerokości 4M z mocowaniem na szynę DIN 35mm.
Posiada dwie listwy zaciskowe :

GÓRNA :
- Wejście zasilania 100 lub 240 V AC

DOLNA :
- Złącze RS-232 – zaciski 1, 2, 3
- Wejścia anteny DCF – zaciski 3, 4, 5 (tylko wersja DCF77)
- Wejście programujące – zacisk 4 (tylko wersja GPS)
- Wyjście prądowe – zaciski – 6, 7
- Wyjście transoptorowe – zaciski 8, 9
- Wyjście przekaźnikowe – zaciski 10, 11, 12

DANE TECHNICZNE
- Wzorzec czasu: GPS/DCF77
- Szybkość transmisji: 9600 Bodów
- Zasilanie: 100 lub 240 V AC
- Obciążalność wyjścia przekaźnikowego 8 A, 250 V AC
- Obciążalność wyjścia transoptorowego 50 mA, 35 V
- Charakterystyka wyjścia prądowego 20 mA, 24 V
- Moc pobierana: 6 VA
- Obudowa: plastykowa na szynę DIN
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Wymiary (szer x wys. x gł.) 70 mm x 90 mm x 58 mm
- Temperatura otoczenia: -20 ÷ 55 ‘C
Instrukcja obsługi zegara MK6Pobierz